Nyhedsbrev, december 2020

16. december 2020 10:32 , af Line Gaj Nielsen

Nyhedsbrev, december 2020

 

Efteråret 2020 har været præget af covid-19 i gymnastik afdelingen og det bliver 2021 desværre også.

 

Vi har været tvunget til at sætte vores herrer hold på pause, og rykket deadlinen for pausen et par gange i takt med udmeldingerne fra regeringen pt. er pausen nu rykket frem til slutningen af februar… Vi melder mere ud til jer direkte, midt januar. 

Vores motionsdamerne har trænet hver tirsdag eftermiddag, grundet at de er under 10 personer tilmeldt.

 

På børneholdene har covid-19 bl.a. betydet, at forældrene ikke må gå ind i omklædningsrummet og dermed skal børnene afleveres og hentes udenfor og der skal sprittes af… 

Vores redskaber skal også rengøres/af sprittes mellem hvert hold, dette kræver tid af vores instruktører og det koster os som forening mange penge. 

Vi måtte aflyse vores ellers planlagte juletur til Gram, for MicroMix og PowerMix.

Desuden ved vi allerede nu, at DGI´s store gymnastikopvisning i Haderselv er aflyst.

 

Vedr. Vores egen opvisning i Fjelstrup Hallen er dette endnu ikke afklaret, bestyrelsen mødes i januar og skal drøfte, hvordan vi kan gennemføre, hvis det overhovedet er muligt. Men vi beder jer stadig om, at holde d. 20. marts fri.

Endvidere plejer vi fredag i uge 8, at afholde “Fjelstrup Mix By Night”, vi ved heller ikke her, hvad der bliver muligt, dette skal også drøftes på mødet i januar, men vi ved allerede nu, at det ikke bliver med overnatning i år, grundet covid-19 restriktioner.    

 

Udover covid-19 restriktionerne, har vi også været udfordret på instruktørsiden i år, grundet sygemeldinger, faktisk hele 3 styks. Det er rigtig ærgerligt, men jo ikke noget at gøre ved og vi ønsker dem alle god bedring. Men det er heldigvis blevet løst hurtigt via nogle hjælpsomme instruktører og et bestyrelsesmedlem som er trådt til, det er vi rigtig taknemmelig over.

 

Vi ser på det hele med oprejst pande og gør hvad vi kan for at få det hele til at fungere, og håber at I gør det samme pastedGraphic.png

 

Vi har her i efteråret søgt DGI´s covid-19 pulje for nogle penge til dækning af det tab vi havde grundet manglende opvisning i 2020. Vi har ikke fået det ansøgte beløb, men vi har fået tildelt kr. 3.000,00. Det er vi rigtig glade for!!

 

En sidste ting: 

Da vi er godt inde i den mørke tid, vil vi gerne henstille til, at alle parkere på p-pladserne ved kirken og ikke kører op i skolegården, når der afleveres og hentes børn. Dette gøres ud fra, at det er super farligt, da børnene er meget mørke når de går til og fra bilerne. Så samme regler om aftenen som i dagtimerne, hvor skolen og børnehaven har åben  pastedGraphic_1.png

 

Ellers vil jeg blot informere jer om, at vi fra i dag er lukket ned af grundet de nyeste covid-19 retningslinier og at vi håber, at vi får lov til at starte op igen i uge 1.

 

I og jeres familier ønskes en rigtig god jul og et lykkebringende nytår!

 

På bestyrelsen vegne

Line Gaj Nielsen